Algemene verkoopvoorwaarden

1. ALGEMEEN De term "verkoper" betekent Ambiance Royale - Neerpoorten 34 - B-1861 Wolvertem, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0753.898.846. Tenzij anders bepaald, zijn deze algemene verkoopvoorwaarden geldig voor al onze contractuele relaties, aanbiedingen, offertes, bestelbonnen, leveringsbonnen of facturen en maken deel uit van de gesloten contracten. Ze zijn bindend voor de partijen, voor zover niet uitdrukkelijk wordt afgeweken in de contracten, en hebben voorrang op alle andere mogelijke bepalingen of voorwaarden. De mogelijke ongeldigheid van een van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen en van het contract. Door de bestelling te bevestigen, erkent de koper onherroepelijk een verkoopcontract met een koninklijke ambiance te hebben gesloten en verklaart zich te houden aan deze algemene verkoopvoorwaarden met uitdrukkelijke uitsluiting van de Algemene Inkoopvoorwaarden van de koper of enig ander document die van hem uitgaan, worden de bepalingen die daar verschijnen van rechtswege en zonder formaliteiten geannuleerd.

2. BETALINGSVOORWAARDEN

2.1 Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn al onze facturen contant betaalbaar. Betalingen zijn draagbaar en betaalbaar op ons hoofdkantoor. Ze worden contant of per overschrijving gedaan, vooraf in euro's en zonder korting.

2.2 Alle verkopen moeten contant worden afgerekend, zonder korting, voorafgaand aan enige levering of levering, tenzij uitdrukkelijke betaling wordt bevestigd door de verkoper bij levering. De goederen blijven materieel eigendom van Ambiance Royale tot volledige betaling van facturen en verplichtingen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd volgens een boekhoudkundig minimum van 30 euro.

3. Elke verwijdering op ons hoofdkantoor moet worden beschouwd als overeengekomen en in goede en behoorlijke vorm van de klant, zonder potentiële schade, na de facto onderzoek uitgevoerd of vereist van hem. Bij de overname van alle goederen wordt de koper verantwoordelijk voor alle schade.

4. Alle verkopen moeten contant worden afgerekend, zonder korting, voorafgaand aan enige levering of levering, tenzij uitdrukkelijke betaling wordt bevestigd door de verkoper bij levering. De goederen blijven materieel eigendom van Ambiance Royale tot volledige betaling van facturen en verplichtingen, van rechtswege verschuldigd bedrag.

5. Alle leveringen met betalingsvoorwaarden voor het resterende saldo en niet visueel gedaan, zullen de facto resulteren in de terugvordering van onbetaalde geleverde goederen evenals de facturering van reiskosten plus restockkosten voor een tarief van 7% van het totale bedrag van de teruggenomen goederen, bedrag dat automatisch en zonder ingebrekestelling verschuldigd is.

6. Als een item ontbreekt, gaan we ermee akkoord uw product te repareren. We zijn niet verplicht om u het product te vergoeden. We garanderen niet dat er mogelijk lichte scheuren optreden op teak, teak is een levend hout, het kan zijn dat na een plotselinge verandering in temperatuur, teak licht kan barsten, de scheur direct kan schuren of een beetje pasta kan aanbrengen hout om de scheur te dichten..

7. LEVERINGSVOORWAARDEN

7.1 Wij bezorgen uw bestelling op de begane grond van uw huis. Standaardlevering voorziet niet in transport, montage, mogelijke montage of plaatsing van de meubels.

7.2 Indien de levering niet overeenkomt met uw bestelling verzoeken wij u ons een e-mail te sturen, liefst gestaafd met foto's van het product, naar info@ambiance-royale.be.

7.3 Elke verwijdering op ons hoofdkantoor moet worden beschouwd als overeengekomen en in goede en behoorlijke vorm van de klant, zonder potentiële schade, na de facto onderzoek uitgevoerd of vereist van hem. Bij de overname van alle goederen wordt de koper verantwoordelijk voor alle schade.

7.4  Ter indicatie, onze levertijden liggen tussen 1 week en twee weken als het artikel op voorraad is, behalve speciale aangepaste bestellingen.U kan ons steeds contacteren met de vraag of een artikel op voorraad is. Indien een artikel niet op voorraad is of aangepast moet worden, kan u steeds vragen naar de verwachte levertijden.

7.5 Wij leveren in heel België voor aankopen vanaf 499 euro. De leveringskosten bedragen 60 euro.

8. GARANTIE

De verkochte goederen genieten van de wettelijke garantie van conformiteit van twee jaar aan de koper met de hoedanigheid van consument vanaf de dag van de levering (artikelen 1649bis-1649octies van het Burgerlijk Wetboek) en van de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Deze garanties dekken productiefouten of andere defecten. Omdat onze producten echter handgemaakt zijn, weze het duidelijk dat hun kleur of afwerking enigszins kan variëren. Elk van onze meubelen heeft een uniek karakter met eigen nuances. De koper kan dus geen aanspraak maken op een ruil voor exact hetzelfde product in het kader van de garantie. Hetzelfde geldt voor de natuurlijke veranderingen die betrekking hebben op het aspect van de toon van de geest van het hout, geen defecten die te wijten zijn aan de verkoper en aan het materiaal, maar de gevolgen zijn van het levende karakter van de textuur van het hout. De hierboven genoemde garanties sluiten ook elk abnormaal gebruik uit dat voortvloeit uit bijvoorbeeld de opslag van meubels op plaatsen met een onaangepaste luchtvochtigheid of plaatsen die onderhevig zijn aan hevige temperatuurschommelingen. In geen geval kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor gebreken als gevolg van oneigenlijk onderhoud van het verkochte item of gebruik ervan dat tegengesteld is aan een gebruik door een goede huisvader.

8.2  De koper onthoudt zich ook van het uitvoeren van enige transformatie, reparatie, poging tot reparatie of aanpassing van het verkochte item via welk proces dan ook die de conformiteit van het item kan beïnvloeden.
Breuken die het gevolg zijn van brand, waterschade, enz. vallen buiten de garantie.

Klachten in het kader van de garantie moeten ons op straffe van verval binnen twee maanden vanaf de dag van de vaststelling van het gebrek worden meegedeeld.

9. Herroepingsrecht:

9.1 : Voor alle producten gekocht op de webwinkel van de verkoper beschikt de eindgebruiker over een bedenktijd van 14 dagen. Dit recht van verzaking is niet van toepassing op producten die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. Dit recht van verzaking is eveneens niet van toepassing voor zakelijke klanten/eindgebruikers.

Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De verkoper behoudt zich het recht om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen.

Indien de koper gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient dit binnen voormelde 14 kalenderdagen te worden gedaan, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product. De consument kan zijn verzakingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping zoals u hier kan terugvinden (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf) of door middel van een andere ondubbelzinnige verklaring af te geven waarin de koper verklaart de overeenkomst te herroepen. Bij voorkeur wordt een herroeping verricht door een e-mail te sturen naar info@ambiance-royale.be. De herroeping wordt als tijdig beschouwd indien de kennisgeving van het verzakingsrecht wordt verstuurd voor de termijn van 14 dagen is verstreken. Aan het uitoefen van het verzakingsrecht hangen geen kosten vast en er hoeft geen reden voor te worden opgegeven.

De goederen dienen op kosten van de koper en, in de mate van het mogelijke, onbeschadigd, in originele staat en in originele verpakking uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na levering te worden geretourneerd. De koper wordt verzocht alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen te voegen bij de retourzending, evenals het bankrekeningnummer waarop het aankoopbedrag kan teruggestort worden. De reeds door de verkoper ontvangen betalingen (of voorschotten) zullen binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen of het moment waarop de consument aantoont dat hij de goederen heeft teruggezonden integraal terugbetaald worden. Indien de consument voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, worden de bijkomende kosten die hieruit voortvloeien niet terugbetaald.

 De goederen kunnen worden geretourneerd op het adres van de verkoper. De kosten van het terugsturen vallen ten laste van de consument, tenzij het gaat om goederen die door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden. In dat geval kan de verkoper voor de terugzending zorgen met haar vervoerder aan de prijs van 120 EUR per verzending. De koper kan de goederen ook zelf en te eigen laste terugbezorgen aan de verkoper.

10. In geval van een geschil is alleen de lokale rechtbank van de verkoper bevoegd.

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in om ons nieuws te volgen en onze aanbiedingen te ontvangen
exclusief!

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken